Чуклöм: Вöвлi танi "Роз" колхоз

Чуклöм: вежаинъяс, ловъя нимъяс.— Сыктывкар, 2001, 113 л.б.
(сиктлы 400 во тыригкежлö) П.И.Сельков

книгакнига


Оз вун некор сиктса олöм,
Век син водзын гажа Чуклöм — чужанiнöй...
Ичöт Иван (И.И.Сажин), 1927 во.

Чуклöмын вöвлi сизим колхоз. Быд колхоз йылысь гижöм оз артмы, да и архивъясыс абу кольöмны. Ёна юасьны на йылысь некодлысь. Некымын вося важ документъяс Чуклöмса "Роз" колхозлöн веськавлöмны госархивö. На лыдын колхозса собраниеяслöн да правленньö чукöртчöмъяслöн гижöдъяс, колхозникъяслöн лицевöй счётъяс, некымын вося отчётъяс. Найö сетöны гижысьлы, сэтчöс колхозниклы, позянлун пасйыны мыйсюрö тайö колхоз йывсьыс.

"Роз" колхоз Чуклöмын вöлi медыджыдöн и аслыспöлöсöн. Колхозлöн шöр усадьбаöн вöлi важ Чуклöм, кытчö ёна важöн овмöдчылöмны Сельковъяс, а сы гöгöр отувтчылöмны Сельковъясöн жö лöсьöдöм пöчинöкъяс да грездъяс. Шöр усадьбасö вöлi юкöма первой да мöд бригадаяс вылö. Сысянь верст сайса Понöльмыльк грездын — коймöд бригада, куим верст сайса Важпушуп грездын — нёльöд бригада и квайт верст сайса Подöдзшöр пöчинöкын — витöд бригада (гижысьыс тайö бригадасьыс). Мукöд колхозъясысь торъялöмыс вöлi сыын, мый некымын мукöд ова йöзысь кындзи тайö колхозас отувтчылöмны медсясö Сельковъяс, да нöшта бригадаяс костын вöлiны ыджыд коластъяс. Колхозса коймöд бригадаö овъяс сертиныс пыравлöмны Педöр Ёгор семья, кодъяс овлiсны Жуöдбокын, да Петыр Ёгор семья — Льöмпуашöр бокса öтка керкаын олысьяс, кöть эськö тайö оланiнъяссö öтувтлöма "Ягдор" колхоз.

"Роз" колхоз заводитчылöма котыртчыны 1928 воын да помöдз став олысьсö öтувтöма 1935 воын. Öтувтчытöдз быд овмöслысь донъялöмöн гижавлöмны керка—карта, скöт да уджалан кöлуй. Став дон сертиыс лöсьöдлöмны колхозö пыран пай, мый серти сэсся мынтысьлöма колхозыс. Овмöсъяслöн доныс вöлöма 70 шайтсянь 600 да унджык шайтöдз. Колхозлöн юклытöм фондö öтувтлöмны вöвъяс, мöсъяс, куканьяс, рынышъяс гумлаясöн, уджалан кöлуй — гöръяс, телегаяс, додьяс, пиняяс, сийöз—завод. Öтувтöм видз–мукöд тайö и лои выль олöм лöсьöдан подулöн.

Колхоз котыртöм мунöма сьöкыда, мунöма сизим во. Падмöдлöма и коммуналöн омöль примерыс. Сэсся пинюгсянь кöрт туй вöчысь "уселонъяслöн" сикт — деревняясö сеян корсьны волывлöмыс ёна тöдчылöма. Йöз эз эскыны сэтчöдз, кытчöдз асьныс эз аддзыны, мый тракторъяс да машинаяс отсöгöн öтувйöн уджавны бурджык, и колхозникъяслы збыль кутiсны юклыны нянь, пуктасъяс. Но и öтка овмöсъяслы пуктывлöмны ыджыд вот, а колхозникъяслы ичöтджыкöс. Тайö и лои колхозö йöткан медвынйöра воропöн. 1932 воын колхозникъяслы нянь юклöмны 3 килограммöн трудодень вылö. Колхозын пасйисны "урожай лун". Мöд вонас колхозлöн кöдза — пуктас улын вöлöма нин 126 гектар му, 37 вöв. Тракторöн гöрöмны 31 гектар му да нöшта лэптöмны 16 гектар эжа. Кутöмны вердны удж вылын пажынöн. Семьялöн став трудодень вылö уналы воöма кык тоннаысь унджык нянь.

Государство сiйö воясас абу на вывтi ёна топöдлöма колхозъясöс гырысь поставкаяcöн. Надейтчылiсны, мый лишнöй няньсö колхозникъяс асьныс вузаласны государствöлы. 1934 вося урожайысь районсянь тшöктöмны чукöртны колхозникъяслысь вузалöм вылö 8 тонна нянь. 6 тоннаыс чукöрмöма кокниа, а нöшта кык тонна вöснаыс ковмылöма нуöдны собранньöяс. Дерт, уна вося сьöкыд кадъяс бöрын аслад йöртöдö кисьтöм няньтö некодлы абу окота бöр сетны. Гашкö, та понда и колхозъяслы водзö вылö ковмылiс сдайтны государствöлы гырысь поставкаяс. Тайö од кокниджык колхозникъяслысь ньöбöм дорысь. Но и позьö пасйыны, мый сiйö жö 1934 воас сельпо магазинын кутöмны вузавны нянь карточкатöг.

Колхозса председательöн тайö воясö вöлi Александр Степанович Сельков (Егор Степан Öльöксан), коммунист. Колхозлысь олöмсö котыртлöма кужöмöн. Вöвлi стрöг, но и йöзöс гöгöрвöлiс. Бöрынджык сiйöс индылiсны сиктсöветса председательöн. Война вылö мунö ма броньысь öткажитчöмöн, усьöма Ленинград вöсна тышын.

Тшöтöводалiс Александр Сергеевич Сельков (война вылын уси), бöрынджык — Василий Семенович Сельков.

Медводдза бригадиръясöн вöлiны:
I бригадаын — Михаил Николаевич Сельков (Савö Мишка), война вылын уси.
II бригадаын — Александр Сергеевич Сельков (Сергей Öльöксан), уси жö.
III бригадаын — Михаил Николаевич Сельков (Парпоней Миколай Микаль).
IV бригадаын — Андрей Васильевич Сельков (Васька Öньö), уси.
V бригадаын — Василий Лукич Сельков (Лука Васька).

Вöвлöмны и колхозысь вöтлöмъяс да недыр бöрын бöр босьтöмъяс. Но вот Семан Сандра (Селькова), зэв уджач нывбаба, кодi медводзöн овмöдчылöма Подöдзшöр пöчинöкö, куимысь шыöдчылöма колхозö пырöм кузя, но сiйöс абу примитлöмны. Помкаыс сыын, мый вöвлöма манашкаöн. Тайо бара жö районсянь индöд серти. Бöрынджык сiйöс мукöдъяскöд тшöтш мыжтöг судитлöмны дас во кежлö, петöм бöрас кувсьылöма ыджыд öбидаöн.

1935 воын "Роз" колхозын артавсьöма 80 овмöс 340 олысьöн. Кöдзан муыс вöлöма 180 да виддзыс — 430 гектар. Скöт видзöмны: 43 мöс, öти öш, 51 кукань да 57 вöв.

1938 воын колхозын овмöс лыдыс 78, олысьыс 325. Нянь кöдзлöмны 102 гектар, шабдi — 29, видзъяс содöмны 463 гектарöдз. Скöт кутöмны: 145 мöс, 25 порсь, 4 ыж да 112 вöв. Öти трудодень вылö нянь юклöмны 2 килограммöн (трактористъяслы — 3), деньгаöн сетлöмны 80 урöн трудодень вылö. Колхознöй уджъяс мунлöмны бура. Öтувъя удж ставыслы нин лöсялöма. Весиг тайö книгасö гижысьлöн 78 арöса пöль трудоденьяс вылас босьтöма 50 пуд нянь да кольöма зэв нимкодьöн. Быд лун ветлiс удж вылö, а сэсся кык вежон висьыштöм бöрын кувсис.

Война сувтöм бöрын олöм öдйö кутiс омöльтчыны. Став уджыс уси нывбабаяс, челядь да пöрысь йöз вылö. 1943 воын, мед кыдзкö кутыштны ёна тшыгъялöмысь, нянь сетавлöмны кадысь кадö 10–20 да 40 килограммöдз, сыысь öтдор сорöн сёйöм вылö вартöм жуг–бöж. Трудодень вылö юклöмны сöмын ма. Öткымынлы волöма 6 килограммöдз. Кöйдыс да йöзöс кутыштан фондысь öтдор, став урожайсö сдайтлöмны поставка да оборона фонд тшöтö. Дерт, ставыс тайö, кыдзи и война кадся заёмъяс вылö колхозникъясöс гижсьöдöм, районсянь мырдöн тшöктытöг эз артмыв.

Вор лэдзан план "Роз" колхозлы сетлывлöмны медыджыдöс. Но война кадсö гöгöрвоöмöн нывбабаяс да быдмысь том йöз плансö век тыртлöмны. Война дырйи колхозникъяс ёна тшыгьялiсны. Сёйлöмны и турун, и ньыв кач, и пилипызь. Град йöрса пуктасъяс да видзны вермана гортса скöт век жö отсыштлöмны. Но и усадьба вылын быдтылiсны ид. Сытöг эськö тшыгла кулалiсны. Мукöд колхозъясас тшыгъялöмысь нёль морт кувлöмны.

"Роз" колхозлöн война бöрса архивъясыс эз сюрны. Тöдса, мый 1947–48 воясö урожай абу артмылöма, йöз олiсны век на лёка. Сэсся колхозын олöмыс абу нин и бурмылöма.

Чуклöмса быд колхозын олöмыс вöлöма öткодь сяма. Бурджыка олiсны "7 съезд" колхозын. Сiйö котыртчылöма выльысь на лöсьöдöм Ужбурысь грездын. Сэтчö жö пырлiсны увдор да вевдор Лёккосьт пöчинöкъяс. Ужбурысьö йöз локылöмны кызьöд вояс помасигöн да комынöд вояс сувтiгöн. Овмöдчылöмны повтöм уджач йöз, кодъяслы важ оланiнъясас лоöма дзескыд да кажитчытöм. На пиын вöлöмны и кулакалöм семьяяс. Дзик вöр пытшкö найö стрöитлöмны керкаяс да вочаcöн весавлöмны стрöйбаяс гöгöрыс выль муяс. Öтвыв да зiля уджалöмыс тöдчöма. Ас пöвстсьыс аддзöмны сюсь вежöра председательöс. Сiйöн дыр вöлöма Михаил Васильевич Сажин (Прокö Василь Мишка), кодлысь батьсö кулакавлöмны кыдзи нэпманöс. Кужöмöн да бура котыртöма ставсö, зiльöма век паськöдны муяс, весавны тылаяс, и быдтылöмны бур урожайяс. Весиг война дырйи йöз танi абу тшыгъявлöмны. Прокö Василь Мишка уна во чöж абу сетöма öтувтны Ужбурысьсаöс Чуклöмса öти ыджыд колхозö. "7 съезд" колхоз пырлас пайö Визин ю вылын электростанция стрöитiгöн. Грездö воис югыд би. Лöсьöдлöмны ассьыныс пилорама, мельнича, мукöдтор. МТС–лысь тракторъяс эз уджöдлыны (Чуклöмса найöс нимтылöмны колхоз нёнялысьясöн). Сöмын 1959 воын ужöурысьсалы лоöма жö сетчыны районсянь тшöктöмлы да öтувтчыны "Жданов" ыджыд колхозкöд. Сэки вöлöма нин выль председатель, водазаыс ас кадö корлöма мездыны.

Грездлöн помыс лои сэтшöм жö, кутшöм и мукöдлöн: колхоз быри — и грезд быри. Зiль йöз cэтысь петiсны, кодi шöр усадьбаö, унаöн Ёльбаза вöрпунктö да карö мунiсны. Öнiя вежöрöн кö мöвпыштны, казялан, мый татшöм посни колхозъясöн да öтувъя уджöн и, дерт жö, поставкаяcöн пöдтытöг, позьö вöлi овны. Но тайö кольöма нин, киссьöм ватö он курав.

Колö пасйыны, мый йöзлысь олöмсö ёна лои торкалöма посни деревняяс бырöдöмöн да сэтчöс олысьяссö вöрзьöдöмöн. Öти ног кö, бур: челядьöс матыстiс школа дорö. Матын лоины ньöбасясiнъяс да бурдöдчанiнъяс. А мöдарö кö, кисьтiс олöмыслысь ладсö, öтдортiс видз–му вöдитан уджысь.

Чуклöмса став посни колхозъяссö öтиö öтувтöм, öти ног, бара жö вöлi бурторйöн, а мöдарсянь кö — унатор лои воштöма. Война кадö да урожайтöм воясö посни колхозъяс ёна слабмисны, став йöзыс лоины öткодя гöльöсь. Унаöн кутiсны корсьны няньöн вердана да сьöм нажöвитана уджъяс, кодъяс вöлiны матыса вöрпунктын да лесхимартельын. Сэсся посни колхозъяслы эз вöв ёна коланаöн МТС—лöн сьöкыд техникаыс. А кöн сiйöс уджöдан?

Жданов нима öтувтöм колхозса председательöн бöрйöмны Александр Николаевич Сажинöс, кодi таöдз уджалöма райисполкомын видз–му овмöс юкöнöн юралысьöн, председательöс вежысьöн — Пётр Викторович Сажинöс, сиктсöветса вöвлöм председательöс. Первойсö выль колхозын, конi лöсьöдлöмны 9 бригада, уджыс мунлöма на. 1952 воö вöлöма вывтi лёк поводья. Зэра, кöдзыд гожöм. Турун пуктыны ковмылöма шоныд да зэрысь видзан паськöмöн. Зорöдъясын туруныс асьмöма. Машинаясöн муяс вылö абу сибавлöмны. Вундыны ковмöма чарлаöн. Урожайыс уна усьöма лым улö. Кöрымтöм тöвнад скöт ёна кулöма. Мыждöмаöсь таысь колхозса председательöс. Сiйöс судитлöмны мынтыны уна сьöм и нöшта пуксьöдлöмны.

1956 воын колхозса председательöн лоöма Михаил Васильевич Безносов. Тайö вояссяньыс кутас вежсьыны видз–му вöдитöмлöн серпасыс. Поставка эз ло да нянь вöдитöм чинö, а картупель вöдитöм да йöла–яя скöт видзöм содö. 1958 воын гырысь скöт юр лыд лоöма —720, порсь — 498, вöв — 240. Нöшта видзлöмны куимсё сайö чипан. Тайö жö вонас сиктын писькöдöны джуджыд скважина да лöсьöдöны сэсянь ва трубаяс.

Но недыр мысти бара на лоины вежсьöмъяс: колхозникъяс пöрины совхозса уджалысьясö. 1960 воын став район пасьта котыртöмны öти совхоз — "Сысольскöй". Чуклöм лоöма сылöн коймöд отделениcöн. Куим во мысти (1963) бара вежсьöмъяс: ыджыд совхоз юксьö, Межадор да Чухлöм артмöдöны выль совхоз — "Межадорскöй". Чуклöм лои бара жö коймöд юкöнöн. Нöшта квайт во бöрын (1969) Чуклöм лои асшöр совхозöн. Юралысьнас — Альбсрт Иванович Томов, главнöй агрономöн — Иван Михайлович Сельков, кодi 1974 восянь квайт во сэсся директоралöма, а 1982 восянь дыр веськöдлiс сиктсöветöн.

"Чухломскöй" совхозын удж пуктан ладыс артмöма, йöз овмöдчисны бурджыка. Лоöмны совхозлöн аслас специалистъяс, машино–тракторнöй парк. Нажöтка уджалысь йöзлы локтöма тырманаöн. Сиктса уличаяс эжисны асфальтöн, магазинъяс матынöсь, челядь велöдчöны, ва локтö колонкаясö трубатi, би югыд, эм радио и телевизор... Ставыс быттьö тырмана. Но тадзсö лои сöмын "перестройкаöдз".

Ыджыд страна киссьöм бöрын и сиктын олöмыс киссьöма–пазалöма. 1997 восянь совхоз пыдди лои СПК (сельскохозяйственнöй производтвеннöй кооператив). Сöмын тайö вежсьöмыс сиктлысь олöмсö эз бурмöд. Унаöн уджтöмалöны, а уджалысьясыслы оз вештысьны. Картупель вöдитöм чинöма нёль пöв, скöт юр лыд чинöма кык пöвся унджык, сiдзи жö и йöв лысьтöмыс. Сиктöс пöдтöны лöсявтöм донъяс. Водзтi литра йöв вылö шедлi пöшти вит литра бензин, öнi литра джын. Мед ньöбны "Беларусь" трактор, колö вузавны кызьысь унджык мöс. И олöм лёкмöмлöн помыс оз тыдав. Колхозъяс котыртiгöн кöть "аскиыс" тыдавлöма, а öнi татшöм тыдалöмыс абу. Да и йöзыслöн нырччöм — зiльöмыс абу жö. Важся кодь нырщикалысьяс оз тыдавны.

Фермералöм сиктын оз паськав, и некутшöм подув та вылö абу. Совхозса вöвлöм главнöй инженер Лапшин Николай Васильевич ас кадö совхозсьыс пай босьтöмöн мунлöма фермерö. Овмöссö лöсьöдöма Ключ грездын да уджалöма аслас рöдняяс отсöгöн. Лöсьöдöмны скöт карта, мукöд стрöйбаяс, 20 гöгöр мöс. Пуктöны неуна картупель, быдтöны и заптöны кöрым, вузалöны йöв, ассьыныс вöчöм нок да рысь. Но уджалöны, кыдз шуласны, лун и вой. Сöмын и сiйö абу нин фермер, а предприниматель. Уджын и олöмын сьöкыдлунъясыс тшöктiсны тадзсö вöчны. Донъяс да гырысь вотъяс оз лэдзны паськöдчынысö. Со и тыдовтчö, мый фермеръясыд сиктса йöзлы удж места оз сетны.