Чуклöмса оланiнъяс

Чуклöм: вежаинъяс, ловъя нимъяс.— Сыктывкар, 2001, 113 л.б.
(сиктлы 400 во тыригкежлö) П.И.Сельков

книгакнига


Оз вун некор сиктса олöм,
Век син водзын гажа Чуклöм — чужанiнöй...
Ичöт Иван (И.И.Сажин), 1927 во.

Кытчöджык лöсьöдлiсны Чуклöм пöчинöксö медводзöн овмöдчысьясыс, стöча пасйыны он вермы, сы вöсна мый та йылысь архивъясын оз гаравсьы. Позьö чайтны, мый тайö вöлi Важ Чуклöм. "Важ" нимаöн сiйö лои и межадорсалы, и пöчинöкö выль овмöдчысьяслы. Пöчинöк йылысь первойя гижöдас гаралöма, мый сэнi кык овмöс, куим сайö гектар муöн да виддзон. Та могысь колi нин кушöдны ыджыдкодь места. Важ Чуклöм грездсянь неылын эм "дарöвöй вылöн" шусяна места. Лöсялö, мый танi вöлiны медводдза олысьяслöн муясыс да колины сёрöнджык овмöдчысьяслы дарöвöй (дармöвöй, дась) муясöн. Татшöм нимсö пуктiсны сы вöсна, мый муыс вöлöма нин.

Мöд, 1646 вося гижöдъясö пасйöма нин пöчинöкын унджык олысь йылысь, налöн вöлöма нёль овмöс. Кöнi вöлiны тайö овмöсъясыс, бара оз тыдав.

Коймöд (1678 во) гижöдö олысьясöн веськалöмны нин Шебыневъяс, Сельковъяс да Сажинъяс, век на нёль овмöсын. А миянöдз воöм висьтасьöм серти Сажин овмöдчылöма Сельковысь бöрынджык, и торйöн. 1707 вося гижöдъясын пасйöма, мый Селивановъяслöн (Сельковъяслöн) крестьянскöй овмöсъясын уджавлöма (овлöма) öти бöбыль, а Сажинъяслöн овмöсъясын — кык бöбыль. Тайö гижöдыс петкöдлö, мый Чуклöмын йöзлöн кык торъя олан места. Тайöс нöшта вынсьöдö и генеральнöй межеваниелöн планыс (1804 во), конi Чуклöмскöй деревнясö петкöдлöма кыклаын. Чуклöмын Крестовоздвиженскöй вичко восьтöм бöрын йöзлöн оланiнъяс гижöдъясын торъялöны нин. Но та йылысь бöрынджык.

Медводзöн овмöдчысьяс Чуклöмын, дерт жö, заводитiсны овны сьöд вöр шöрын. Сэки öд Чуклöмса кыйсян гöраяс вöлiны важся вöрзьöдлытöм на гырысь вöр улын. Дерт, оланiнсö йöз лöсьöдлöмны мича да гажа местаясö. Предание серти, медводдза Сельков быттьöкö ассьыс овмöссö панлöма Визин юлöн крут да джуджыд берег йылö, пожöма вöрö. Преданиеын гаралöм пожöма вöрыс сiйö берег пöлöныс öнi на эм. Важ йöз тайö вöрсö абу керавлöмаöсь, гашкö, сы вöсна, мый вöр быдман местаыс оз шогмы му лöсьöдöм вылö вывтi крутöйысла. Со и мичмöдö öнöдз Важ Чуклöмöс. Тайö берег йылас пыр чукöртчывлiсны челядь — ворсны, а тулысын видзöдны йи да вöр кывтöм.

Важ Чуклöм — аслыссяма грезд. Сiйö быттьöкö дзебсьöма гора сайö да тыдыштö öтар помнас вичко дорсянь. Мöдар помыс тыдалö Жуöдбок гöра йывсянь. Чуклöм гöраыс танi кык судта. Улыс судтаас овмöдчылöмны—дзебсьылöмны йöз лёк ныра тöвъясысь. Войвывладорас, Понöльмылькйöдз, вöвлöма нюра места, кытi Дав — Жуöдладорсянь Визин юö лэччö Сельков — шор. Öнi сэтi косьтöма, пöртöма муö. Тайö нюрыс водзтi и кынтывлiс, гашкö, кöдзаяс да пуктасъяс. Грездлöн асыв—лунтi вылiсянь лэччö Вадоршор, сiйö торйöдö вöвлöм часовня гöраöс Кöсьта гöракöд, конi бара жö челядьлöн ворсанiн. Кырул грездкöд Важ Чуклöмсö юкöны нöшта на кык шор: Джуджыдшор да Кырулшор. Костыс Кырулсянь Важ Чуклöмöдз öти верст гöгöр. Берег пöлöн, шоръяс вомöныс важ йöз лöсьöдлöмны вöла туй, кодi мунлiс сэсся потшöса уличтi, вичко дорö кайлис шойна дортi да Мартын Ёгор керка бердтi. Уличаыс кутчысьлiс колхозъясöдз, сэсся сiйöс тракторöн гöрлiсны. Но пода туй сэт век на эм. Öнi лöсьöдöма бур асфальтируйтöм туй Важ Чуклöмö Жуöдладор помсянь, кайö важ гумладортi Чукадалшор кузя Чуклöм гöра йылас.

Сажинъяс овмöдчылöмны зэв жö бур местаö — Кырувшорйыв асыв бокö, бара жö лёк тöвъясысь дзебсьöмöн. Öнi на керка местаяссö позьö казявны — чой пöкатсö веськöдлöмны лэптöм муöн.

Йöз лыд содöм тшöктiс олысьясöс лэччыны ю бердса Кырул берег дорö. Природаыс сэтчö дасьтылöма жö лöсьыдiн, кытчö тöрлöма вель уна крестьянскöй овмöс.

Водзö йöз содöм бöрын, Лапшинъяс, Раевскийяс да Зиновьевъяс локтöм бöрын, ковмöма овмöдчыны Чуклöм гора йылас — Грездö, Погостö да Керöсö. Нöшта лэччöмны Гаддьö. Первойя кык оланiнъяссянь йöз век паськöдчисны муясöн, а ю пöлöныс да логъяс кузяыс — видзъясöн. Кыксё воöн лои весалöма вöрысь да пöртöма му–виддзö став Чуклöм гöрасö, уна вожа сёнъяснас. Сöмын вöралан местаяслöн нимъяс колялöмны на. Ягдор грездсянь Важ Чуклöм гöра баныслöн гöрöм муясыс век на шусьывлiсны Чöскан нöрысöн. Сiдзкö, танi быдмывлiс мича вöр.

Öнi Чуклöм гора йывсянь видзöдлан Гöгöр да шензян, кыдзи олысьясыс татшöма вермöмны паськöдчыны. И ставсö ки помысь да чер помысь. Уджыс тырмылöма быдöнлы — айуловлы, эньуловлы и челядьлы. Вот и казялан, мый удж и сöмын удж вöлi чуклöмсаöс кок йылö сувтöдысьöн.

Кыдзи лои пасйöма нин, Чуклöм первойсяньыс вöлi Межадор улын. Ас костса йитöдъяс налöн быд боксянь вöвлöмны топыдöсь. И, дерт жö, öта–мöд костса туйтöг йöз эз вермыны овны. Пыр вöвлi ю кузя ва туй, веськыда пода туйяс, сэсся öта—мöдлы воча видзъяс весалöмöн артмылöма берег пöлöныс телегаа туй. Ю вомöныс лöсьöдлöмны ва вывса пос. Чуклöмса войтыр 260 во чöж ветлöдлясны Межадорса Введенскöй вичкоö. Вичколöн причт да сельскöй община, кытчö пыравлiсны и Чуклöмса крестьяна, пыр налы отсавлiсны. Мöд ногöн йöз эз и вермыны кок йылö сувтны. Öта–мöдлы да сиктъяс костса отсасьöм пыр вöвлöмны коланаöн.

А öнi нöшта чуклöмса оланiнъяс йылысь. Вичколöн метрическöй книгаясын йöзлысь оланiнъяссö пасъялöма торъя нимъясöн. Артмö, мый вичкосö лöсьöдома ыджыд нин шор сиктö, гижöдъясö сiйöс пасйöма Погост нимöн. 1868—72 воясся вичко гижöдъяс серти Погостын овлöмны Сажинъяс, Лапшинъяс, Зиновьевъяс да Раевскийяс. Танi медуна том йöз, чужлöма медуна кага. Асьныс чуклöмсаяс шöр сиктсö шулöмны Вичкодорöн. 1912 воын сэнi вöлöма 54 овмöс, 1920 воын — 52 овмöс, 1925 воын — 49, олысьыс — 206 морт. Чинöмыс сыын, мый йöзыс кутiсны овмöдчавны мукöдлаö. Танi жö овлiсны вичкоын служитысьяс.

Чуклöм гора йылын — Грезд, мöд ногöн Чоййыв (вичко гижöдъясын Нагорная деревня). 1912 воын танi лыддьысьöма 8 овмöс, 1920 воын — 11 и 1925 воын — 9, олöмны 40 морт. Олысьясыс Сажинъяс, Лапшинъяс, Раевский да öти овмöсын Сельков.

Вичкоса гижöдъясысь тыдовтчис, мый Кырулöн нимтылöм оланiн рочöн кутöма шусьыны Подгорнöй деревняöн. Танi овлöмны Сажинъяс, Лапшинъяс да öти овмосын Зиновьев. 1912 воын вöлöма 15 овмöс, 1920 воын — сымда жö и 1925 воын 81 олыся 21 овмöс.

Ягдорö медводз овмöдчылöмны 1870—71 воясö. Вичко гижöдö Ягдорская деревня первойысь веськалöма 1872 вося тöв шöр (январь) 19 лунö, кор пыртöмаöсь Николай Николаевич да Фекла Доминиановна Сажинъяслысь Василий писö. Татчö жö овмöдчöмны Федул Сельков, Конöлöн пияныс — Василий, Максим да Прохор Сажинъяс, Михаил Емельянов Сажин, Степан Васильев Лапшин. 1912 воын вöлöма нин 20 овмöс, 1920 воын — 19 и 1925 воын 99 олыся 17 овмöс.

Керöс деревня вичко гижöдö веськалöма Митка Керöс нимöн 1903 вося лöддзя — номъя (июнь) 23 лунö, кор Андрей Александров да Евгения Карпова Сажинъяслöн чужöма Павел нима пи. Сэтчö жö овмöдчöмны Василий да Петр Михайлов Сажинъяс да мукöд. Деревняыс öдйö паськалöма. Вичкосянь сiйö абу ылын. Коластыс пыр чинiс öтар–мöдарсянь выль овмöсъяс стрöитöмöн, а школа стрöитöм бöрын дзикöдз быри. 1912 воын Керöсын вöлöма 34 овмöс, 1920 воын — 36 и 1925 воын — 41, а олысьыс 195. Овлöмны Сажинъяс да некымын Лапшин семья.

Гадь деревня первойысь веськалöма вичко гижöдö Гадьскöй деревня нимöн 1903 вося йирым (октябрь) 3 лунö. Сэки Андроник Савватиев Сажинлысь пыртöмны Елизавета нывсö. Та кадъясö жö сэнi овмöдчöмны Михаил Степанов да Алексей Вениаминов Сажинъяс, Протасий Алексеев да Семен Трофимов Лапшинъяс. 1912 воын вöлöма 10 овмöс, 1920 воын — 16 и 1925 воын — 17 овмöс, 80 олысьöн. Гадьнас деревнясö нимтылöмны шор сертиыс, кодi аслыссяма: быд тулыс гöра бокъяс сылöм бöрын, кор ваыс уна чöжсяс да пыксяс, шорыс гадь моз пöльтчö–вежöдö, сэсся потö да уськöдчö став чукöрмöм выннас да сöнiк лым сорнас Визин юö. Татшöм шорыслы и сетлöмны Гадь ним.

Понöльмыльк медводдзаысь гаравсьö 1905 воын. Ода кора (май) 27 лунö вичкоын пыртöма Иван Дмитриев Сажинлысь Павла нима нывсö. Сэкся кадъясö жö овмöдчылöмны Парпоней Миколай, Ёгор Илля да Ёгор Симён (Сельковъяс). 1912 воын вöлöма 5 овмöс, 1920 воын — 7 и 1925 воын 29 олыся 9 овмöс. Öнi кольöма деревнялöн местаыс паськыд гöрöм муöн. Важ Чуклöмсянь нюр сайса тайö мылькйыс вöлöма понöля, сы серти местасö и нимтылöмны. Висьтавлiсны нöшта, мый танi вöвлöма чуд гу.

1904—1905 воясö йöз овмöдчылöмны Жуöдбокын. 1906 вося рака (март) 17 лунö вичкоын пыртöма Алексей Николаевич Сажинлысь Александра нывсö, а 1909 вося рака (март) 30 лунö Петыр Педöрлöн (Сельков) чужöма Иван пи. 1912 воын танi век на 2 овмöс, 1925 воын — 3, олысьыс 12. Öнi ставсö бара жö гöрöма, кольöмны сöмын ошиньувса кыдз пуяс.

Тайö кадас жö овмöдчылöмны Жуöдын (дзик Жуöдбок улас). Кык деревня костас эм ключ, кысянь артмылiс шор, сылы и сетлöмны Сельков ним. Жуöдын 1912 воö вöлöма 6 овмöс, 1925 воын 47 олыся 9 овмöс. Война бöрса 60–öд воясö деревняыс быри, местасö горöма — Понöльмыльккöд öти му артмöма.

Джуджыд нöрыс (Мöдлапöв) пöчинöкö овмöдчылöмны 1905–1906 воясö жö. Первойысь вичко гижöдö веськалöма 1906 вося йирым (октябрь) 3 лунö, кодыр Иван Митрофанович Лапшинлысь пыртöмны Алексей писö. Овмöдчанiнсö сiйö корлöма 1903 воын. Сэсся сэтчö локылöмны Иван Тихонович Лапшин, Степан Андреевич да Павел Михайлович Сажинъяс, Ефим Петрович Зиновьев. Вичко гижöдъясö пöчинöк нимсö пасъявлöмны роч ногöн — Заречнöйöн. 1912 воын танi вöлöма 6 овмöс, 1925 воын 46 олыся 10 овмöс. Сэсся йöзыс сэтысь петалiсны. Öнi кыпыд местаыс сöмын гуввидзö — тыдалö шöр сиктсянь.

1912—13 воясö йöз овмöдчылöмны Семенсиктö (öдйö шуöмöн — Семенчик). Первой олысьясöн вöлöмны кык Семён Михайлович Сажинъяс, на серти и нимыс. Сэсся сэтчö овмöдчöмны Торö Митрей семья да мукöдъяс. 1912 воын танi 3 овмöс, 1920 воын — 5 и 1925 воын 9 овмöсын вöлöма 54 олысь. Öнi танi совхозлöн скöт картаяс да кык олан керка.

Кызьöд нэм заводитчигöн Иона Михайлович Лапшин Погостсянь мунöма Петырчой пöчинöкö, кодöс бöрынджык нимтöмны Ионовскаяöн, а сэсся Денисовкаöн. Шулiсны и Гадьчойулöн, кöть Гадьшорыс зэв нин ылын. 1912 воын танi век на öти овмöс, 1920 воын — 5 и 1925 воын — 8, олысьыс — 33. Öнi танi сöмын киссьöм керкаяс, но Ион Микайлöлöн (пöчинöк лöсьöдысьлöн пиыслöн, кöть ачыс и кувсьöма нин) керкаыс сирöтаöн сулалö на. Регыд и сiйöс жугласны.

1910–öд воясын Степан Микаль (Сельков) лöсьöдöма Важпушуп нима оланiн, кодi Важ Чуклöмсянь Визин ю мöдарас 3 верст сайын. Сэсся сэтчö жö мунасны Васька Иван Öльöксан да мукöдъяс. 1912 воын пöчинöкас 2 овмöс, а 1925 воын лоöма нин 5 овмöс 26 олысьöн. Йöз петöм бöрын кольöма на Марпа Иванлöн öти керка, конi гожöмъяснас овлывлöны нывъясыс да внукъясыс.

Тайö воясö жö лöсьöдлöмны Дал деревня, Ягдорсянь верст сайын. 1912 воын сэнi 2 овмöс, сэсся сэтчö локтöмны Епим Миколай, Емель Егор Кристопор (Сажинъяс) да мукöд. 1920 воын сэнi 12 овмöс, а 1925 воын олöмны нин 63 олысь. 1919 вося вичко гижöдъясын деревнясö пасйылöмны Трипандал нимöн. Татшöм нима оланiныс збыль вöвлi, сöмын сiйö Далсяньыс ылынджык, Ёгул ю бокас нин. Сэтчö овмöдчылöмны Лапшинъяс — Прокö Öльöксан, Онтон да налöн мукöд вокъяс. 1925 воын вöлöма 25 олыся 5 овмöс. Войнаöдз на йöзыс татысь петавлöмны овмöсъяснас — кодi Ключö, кодi Далйö. Дал (Дав) деревня öнi эм на. Сэтчöдз локтö асфальтируйтöм туй, но овмöсъяс и олысьыс чинö.

1912 воын Ключ деревняын вöлöма 12 овмöс, 1920 воын — 22 и 1925 воын — 26, кöнi олöмны нин 134 олысь. Нимсö деревняыслы сетлöмны гöра увтi петысь чöскыд ваа ключ серти. Местаыс кыпыд да гажа, тыдалö шöр сиктсянь и мукöдласянь. Та вöсна и öдйö быдмис — сöвмис. Олысьяс локылöмны шöр сиктысь и мукöдлаысь — Сажинъяс да Раевскийяс, бöрынджык и Лапшинъяс. Тайö деревнясьыс чужысь челядьсö вичко гижöдъясысь 1919 воöдз эз ло казялöма, сöмын сiйö воас пасйöма нёль чужöм кага йылысь. Гашкö, воддзаджык чужысьяссö вичкоас пасъявлiсны бать–мамыслöн важ оланiнъяс серти. Таш вöвлi "Ключ" нима жö асшöр колхоз. Сiйö нимавлiс судзсянаджык олöмöн. Öнi деревняыс олысьясöн кутчысьö на. Кодсюрö выльысь стрöитчöны, кодъяскö выльмöдöны важ овмöсъяссö. Танi жö нуöдö ассьыс уджсö вöвлöм фермер, öнi нин частнöй предприниматель Лапшин.

1920–öд воясын лоöмны нöшта на выль оланiнъяс: Подöдзшор, Старечъяг, Обросов, Лёккосьт, Ужбурысь, Слуда, Кокач, Пильнöй яг, Вурккöдж, Нэршор, Тимакеряг, Протока (Коммуна).

Торйöн колö пасйыны Протока (Коммуна) йылысь. Тайö оланiнсö лöсьöдлöмны Визин юлöн джуджыд да кыпыд берег йылö Керöссянь куим верст сайö. Межадорö мунiгöн вöлi гуввидзö — тыдалö гырысь öшиня кык судта ыджыд керка да быттьöкö синмö шыбитчöмöн ошйысьö: "видзöдöй — танi коммуна". Том йöз локылöмны сэтчö уна грездысь, ассьыныс олан керкаяссö вуджöдöмöн. Сiйö керкаяссьыс и лöсьöдлöмны öти вевт улö кык судта ыджыд керка. Тайö лоöма кызьöд вояс мöд джынйын. Войнаяс вылын вöвлöм йöз татчö локылöмны выль нога да бурджык олöм лöсьöдöм вöсна. Унджык коммунаръясыс вöлöмны гöльяс пöвстысь. Юравлöма Пöлька Сергей.

Коммунаыслы сетлöмны кулакъяслысь мырддьöм вöвъяс да мöсъяс. Чуклöмса крестьяна коммунаръясöс абу радейтлöмны, шулöмны дыш йöзöн. Дышъясöн эськö найö эз вöвны, уджалiсны ёна, сöмын водзö олöмсö абу кужлöмны артыштны. Выльысь лöсьöдöм муяс вынсьöдтöгыд во – мöд бöрын урожайсö абу кутöмны сетны. Бöрынджык коммунаса олысьяслы лоöма öтувтчыны "Ударник" колхозкöд.

Архивын эм 1931 вося учётнöй карточка, кöнi пасйöма, мый тайö вöлöма видз–му вöдитан "Переселенец" коммуна. Ставыс — 64 морт, на пиысь 35 уджалысь (17 мужичöй да 18 нывбаба). Вöлöма 11 уджалысь вöв, 25 лысьтан мос, мукöд скöт. Вöлöма асланыс пöжасянiн, столöвöй, ясли. Столöвöйын ставöн öтлаын сёйлöмны звöнок серти.

Сэсся öтлаын олöм — гудрасьöм абу жö кутöма кажитчыны. Дерт, эз прöста тайö коммунаыс сюр критика улö райкомса докладын: "В Чухломе в два счета организовали коммуну, всё обобществили, несколько семей загнали в одну избу как селёдку в бочку. В результате грязь в избе, духота, заболевания, ссоры, ругань... и распад коммуны. После этого трудно было удержать ее на уставе сельхозартели". Тайö оланiныслöн помыс лои сэтшöм жö, кутшöм и мукöдлаын.

Ставыс Чуклöм сельсöвет улын вöлöма 34 грезд, деревня да пöчинöк. Йöз паськöдчисны аслыныс вöльнöй да бур олöм корсьöм ради, а бöрас став тайö оланiнъясыслöн судьбаыс лои öткодь — бырины, кыдз быттьö эз и вöвлыны, öти морт нэмöн и помасисны. Кöнъясынкö йöз олiсны 40—60 во гöгöр, мöдъясын и дас восö эз. Помкасö талысь колö аддзыны странаын нуöдан экономическöй да социальнöй политикаысь.

Чуклöм сиктса администрация улын öнi кольöма вит оланiн: Шöр усадьöа, кодi öтувтö Грезд, Погост, Керöс да Кырул (ёна паськалiс ю пöлöныс увлань); Ключ (паськöдчöма жö); Ягдор (гаражъяс да выль скöтнöй дворъяс стрöитöм бöрын ёна жö паськöдчис); Важ Чуклöм (сэнi олöны сöмын нин пенсионеръяс, гожöмын волöны карса да визинса дачникъяс, кöть сэтчö и локтö асфальтируйтöм туй); Дал — помасьысь жö грезд. И сöмын Ёльбазаын (слабмöм нин лесопунктын) олысьяс кутчысьöны на, но чинöны жö.